FORGOT YOUR DETAILS?

metafory

Metafory

"Istotą metafory jest zrozumienie i postrzeganie jednej rzeczy za pomocą innej. We wszystkich aspektach życia opisujemy naszą rzeczywistość poprzez metafory, a następnie przystępujemy do działania w oparciu o metafory".
Metafora to znak otwierający rzeczywistość nowych znaczeń. Jako psychoterapeuta pracuję często z metaforami. Ułatwiają mi nawiązanie kontaktu z drugim człowiekiem i pogłębienie relacji. Na blogu pokazuje jak codziennie używane słowa mogą pomóc w opisywaniu przeżywanych uczuć i emocji. Ten zapis jest też okazją do prezentacji siebie jako psychoterapeuty w nurcie Gestalt.
W metaforycznej opowieści Czytelnicy, jak w lustrze mogą zobaczyć swój własny wewnętrzny świat.

Dodatkowe informacje

Podaj LINK do kanału, który zgłaszasz do konkursu Gala Twórców:

131

2057