FORGOT YOUR DETAILS?

matka prezesa

Matka Prezesa

Mówię o wcześniactwie, wchodzę w tematy, które często w tym temacie się pomija. Blog polecany jest na wielu oddziałach neonatologicznych w całej Polsce, również przez psychologów. Razem z Jasiem niesiemy nadzieję. Tworzymy przystań dla rodziców wcześniaków.

Dodatkowe informacje

Podaj LINK do kanału, który zgłaszasz do konkursu Gala Twórców:

3954

18047