FORGOT YOUR DETAILS?

lisie sprawy

Lisie Sprawy

Lisie Sprawy to najbardziej pozytywny projekt artystyczny w polskim internecie. Kultowe hasła, takie jak “Ojojane miejsca bolą mniej” znają już wszyscy, a kulturowy obraz lisa jako przebiegłego i podłego zastąpiły puchate i dobre postacie z Lisiego Królestwa. Lisie Sprawy poruszają tematy codzienne, ważne kwestie publiczne, angażują się w akcje charytatywne oraz wchodzą w dialog z popkulturą.

Dodatkowe informacje

Podaj LINK do kanału, który zgłaszasz do konkursu Gala Twórców:

1130

6012