FORGOT YOUR DETAILS?

bezcelowy kana

Bezcelowy Kanał

Miejsca, rzeczy, ludzie, przedmioty, czynności. Analiza tekstów piosenek pop, jakby były skarbami polskiej poezji. Rozmowa o rzeczach (memy, portale plotkarskie, stereotypy).

Dodatkowe informacje

Podaj LINK do kanału, który zgłaszasz do konkursu Gala Twórców:

4

892